Close

19 juni 2015

VVV-concert 2015

Op dinsdagavond 23 juni staat ons jaarlijkse VVV-concert in samenwerking met Apollo-Foarút (www.apollo-foarut.nl) gepland. Deze keer zal ook de jeugd in opleiding ons komen versterken. Wij spelen dit jaar niet meer op camping De Stjelp, maar achter op het erf van de Sânbuorren 1 / DJV en Jongsma.